24h qua RSS

THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COD

,
Thực hiện Công văn số 8865/SYT-VP ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 8/6/2021 về Thể...

TRIỂN KHAI VIỆC QUÉT MÃ QR ĐỂ QUẢN LÝ THÔNG TIN NGƯỜI RA VÀO BỆNH VIỆN

,
Thực hiện Công văn số 2180/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản...
Hỗ trợ: 1900886697
Livechat Facebook Version 2.5