24h qua RSS
8/13/2021 10:23:00 CH /

TÀI LIỆU TẬP HUÂN CHUYÊN MÔN

 1. TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ COVID-19 VÀ THIẾT LẬP HỆ THỐNG HỒI SỨC TÍCH CỰC (PGS.TS. Lương Ngọc Khuê)
 2. PHÂN TẦNG QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19 (MÔ HÌNH THÁP 3 TẦNG) (Gs.Ts. Nguyễn Lân Hiếu).
 3. QUẢN LÝ F0 TẠI NƠI CƯ NGỤ (Hướng dẫn tạm thời), (Gs.Ts. Nguyễn Lân Hiếu)
 4. TELE - ICU ỨNG DỤNG TRONG PHÒNG CHỐNG COVID-19 (PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu; PGS.TS Hoàng Bùi Hải)
 5. Đảm bảo O2 y tế phục vụ điều trị Covid-19 trên cả nước
 6. NÂNG CAO NĂNG LỰC SỬ DỤNG MÁY THỞ (PGS. Đặng Quốc Tuấn)
 7. HƯỚNG DẪN DINH DƯỠNG NGƯỜI BỆNH COVID TẠI 3 TẦNG ĐIỀU TRỊ (TS.BS. Lưu Ngân Tâm)
 8. HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ F0 TẠI NƠI CƯ NGỤ [TẠM THỜI], (PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu).
 9. MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ COVID-19 (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế)
 10. TUÂN THỦ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH (Bộ Y tế)
 11. HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (CDC Hà Nội)
 12. HƯỚNG DẪN TIÊM CHỦNG VẮC XIN PFIZER
 13. HƯỚNG DẪN TIÊM CHỦNG VẮC XIN MODERNA
 14. HƯỚNG DẪN TIÊM CHỦNG VẮC XIN Sinopharm
 15. HƯỚNG DẪN TẠM THỜI KHÁM SÀNG LỌC TRƯỚC TIÊM CHỦNG COVID-19 (GS.TS. Nguyễn Văn Kính)
 16. HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ HỘI CHỨNG GIẢM TIỂU CẦU, HUYẾT KHỐI SAU TIÊM VẮC XIN COVID-19
 17. HƯỚNG DẪN TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19, GIÁM SÁT PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG (Viện Vệ sinh dịch tễ TW)
 18. 100 BÀI THƠ "SỨC KHỎE LÀ VÀNG" (PGS.TS.BSCKII. Nguyễn Xuân Triều) (sưu tầm)
 19. TÀI LIỆU TẬP HUẤN LUẬT ĐẤU THẦU VÀ NGHỊ ĐỊNH 24 TẠI SYT (POWERPOIN)
 20. TÀI LIỆU TẬP HUẤN LUẬT ĐẤU THẦU VÀ NGHỊ ĐỊNH 24 TẠI SYT (VIDEO)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

Hỗ trợ: 1900886697
Livechat Facebook Version 2.5