24h qua RSS
Thứ Tư, tháng 3 08, 2023 / ,

Thư mời quan tâm Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 01: Vật tư thận nhân tạo.

 Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

Hỗ trợ: 1900886697
Livechat Facebook Version 2.5