24h qua RSS
Thứ Năm, tháng 3 09, 2023 / ,

Thư mời quan tâm Mua sắm trang thiết bị chuyên khoa MắtTHƯ MỜI QUAN TÂM Kính gửi: Các đơn vị thẩm định giá Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức chuẩn bị tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá giá trị tài sản - Dự toán: Mua sắm Trang thiết bị chuyên khoa mắt của Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức (Có danh mục kèm theo) Số bản chứng thư thẩm định giá yêu cầu cấp: 02 bản (bằng Tiếng Việt) Chúng tôi kính mời các nhà thầu có khả năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá giá trị tài sản đến tìm hiểu và tham gia gói thầu này tại Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức – Địa chỉ: Thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội. Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 13/3/2023 Tài liệu kèm theo: - Hồ sơ pháp lý và năng lực - Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. - Bảng chào giá dịch vụ thẩm định giá giá trị tài sản - Dự toán: Mua sắm Trang thiết bị chuyên khoa mắt của Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

Hỗ trợ: 1900886697
Livechat Facebook Version 2.5