24h qua RSS
Thứ Ba, tháng 7 27, 2021 / ,

TRIỂN KHAI VIỆC QUÉT MÃ QR ĐỂ QUẢN LÝ THÔNG TIN NGƯỜI RA VÀO BỆNH VIỆN


Thực hiện Công văn số 2180/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch Covid-19. 

Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức yêu cầu các khoa, phòng thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phổ biến đến toàn thể viên chức, người lao động của khoa, phòng mình và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi vào, ra bệnh viện bắt buộc khai báo y tế điện tử và quét mã QR để kiểm soát người vào bệnh.

2. Các vị trí bố trí dán mã QR để viên chức, người lao động của khoa, phòng mình và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khai báo:

- Vị trí cổng chính (02 mã QR đã in ở 2 nhà khai báo y tế).

- Vị trí phòng khám mới (đã in trên bảng).

- Đối với nhân viên y tế: Quét mã QR tại vị trí các máy chấm công.

3. Giao Phòng Tổ chức hành chính (Tổ Bảo vệ) nhắc nhở người vào bệnh viện phải quét mã QR để kiểm soát dịch bệnh.

Thời gian: Kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2021.

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các khoa, phòng và toàn thể viên chức, người lao động của Bệnh viện nghiêm túc thực hiện thông báo này./.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

Hỗ trợ: 1900886697
Livechat Facebook Version 2.5