24h qua RSS
Thứ Hai, tháng 8 01, 2022 / , ,

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022
1. Mẫu Phiếu dự tuyển (Tải phiếu)
2. Hướng dẫn viết Phiếu dự tuyển (Tải hướng dẫn).

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

Hỗ trợ: 1900886697
Livechat Facebook Version 2.5