24h qua RSS
Thứ Sáu, tháng 7 29, 2022 / ,

ĐẶC SAN BỆNH VIỆN


NÂNG CAO CÔNG TÁC KHÁM, CHỮA BỆNH GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bệnh  viện  đa  khoa huyện  Mỹ  Đức  là  đơn vị  đầu  tiên  của  Hà  Nội thực hiện bệnh án điện tử,  bỏ  toàn  bộ  bệnh  án giấy.  Chủ  trương  triển khai  bệnh  án  điện  tử của Bệnh viện áp dụng từ  tháng  3  năm  2021, đến  tháng  5  năm  2021, Bệnh viện đã thành lập Hội  đồng  nghiệm  thu và  được  chính  thức triển khai từ 01/6/2021.


Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

Hỗ trợ: 1900886697
Livechat Facebook Version 2.5