24h qua RSS
Thứ Hai, tháng 10 10, 2022 / , ,

THÔNG BÁO GIA HẠN BỔ SUNG THÔNG TIN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC [TIN HỌC, NGOẠI NGỮ]

 Hội đồng Tuyển dụng Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức thông báo: Gia hạn thời gian khai bổ sung thông tin Phiếu đăng ký dự tuyển về tiêu chuẩn Tin học, Ngoại ngữ và Chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp đối với các thí sinh dự tuyển viên chức tại Hội đồng Tuyển dụng Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức, năm 2022. Thời gian là 30 ngày, từ ngày 10/10/2022 đến 17h00 ngày 08/11/2022. 
Xem thông tin chi tiết. >>>>>Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

Hỗ trợ: 1900886697
Livechat Facebook Version 2.5